SNAGA ENERGIJE
FOTONAPONSKE ELEKTRANE
INŽENJERING U ENERGETICI
Previous
Next

ZELENA ENERGIJA I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Pojednostavljen je i ubrzan postupak legalizacije FN ELEKTRANE kod HEP ODS-a.
U zadnjih 10 godina je samo 115 građana instaliralo FN elektrane.
FN elektrane za kućanstva (mikrosolari) bi pokrenuli stotine malih instalaterskih poduzeća.
Povrat investicije je 6-8 godina, a nakon toga bi se sljedećih 15-25 godina ostvarivali benefiti umanjenih računa za električnu energiju i zarade.
Solari su posebno zanimljivi turističkom sektoru, od velikih hotelskih kuća pa sve do malih iznajmljivača.
Posljednjih godina cijene opreme za FN ELEKTRANE padaju.

Kako radi fotonaponska elektrana?

U fotonaponskoj elektrani, elektromagnetski val Sunca pretvara se u istosmjernu struju i napon u modulima (fotonaponskim panelima).
Postupak pretvorbe energije potpuno je neupadljiv, siguran, pouzdan i ekološki prihvatljiv.
Drugi dio pretvorbe energije vrši se u inverterima. Oni istosmjernu struju pretvaraju u izmjeničnu struju koju koristimo za svakodnevnu upotrebu u kućanstvu.

Ekologija

Iz perspektive ekologije, sunčane fotonaponske elektrane smatraju se čistim i ekološki prihvatljivim jer ne uzrokuju emisije stakleničkih plinova.
U usporedbi s termolektranom na ugljen (lignit) od 1MW koja proizvodi 1.100 tona CO2, sunčana fotonaponska elektrana iste snage od 1 MW ne proizvodi CO2, a može proizvesti električne energije dovoljno za 300-njak prosječnih hrvatskih kućanstava.

Zašto kućanstva trebaju uložiti u FN elektranu?

 • osim smanjenja troškova za električnu struju, sve veća energetska neovisnost od operatera električne energije, povećanje energetske učinkovitosti;
 • uz porast cijena električne energije iz konvencijalnih izvora koju danas odobravamo, u budućnosti osiguravamo besplatnu energiju;
 • cijena nekretnine dobiva veću vrijednost instalacijom elektrane;
 • pošto fotonaponski moduli imaju dugi vijek trajanja, povrat investicije je dovoljno brz da osigura dodatna sredstva u budućnosti.

Zašto tvrtke trebaju uložiti u FN elektranu?

 • znatno smanjenje troškova električne energije koristeći vlastitu električnu energiju, povećanje energetske učinkovitosti objekta;
 • pozitivan primjer široj zajednici i mlađim generacijama;
 • brz povrat investicije i dodatan izvor zarade;
 • optimizacija proizvodnje zbog mogućnosti upravljanja troškovima za električnu energiju;
 • vlastiti izvor zelene energije, praćenje svjetski trendova i utjecaj na percepciju tvrtke u društvu.

Uvjeti za postavljanje fotonaponske elektrane

 • Orijentacija krova (idealno jug)
 • Nagib krova (idealno oko 30 stupnjeva)
 • Zasjenjenost krova (što manja ili je nema)
 • Statička prikladnost kuće koja omogućava dodatno opterećenje na površini krova (od 15 do 30 kg/m2)
 • Dobre krovne obloge (cigla, lim, beton), starost krova
 • Zaštita od oborinskih voda, gromobranska zaštita
 • Pojednostavnjena zakonska regulativa HEP ODS-a (Zahtjev za provjeru mogućnosti priključenja kućanstva s vlastitom proizvodnjom, Zahtjev za promjenu statusa kod kućanstva s vlastitom proizvodnjom, status povlaštenog proizvođača – HERA)…

Koliko kW mogu staviti na svoj krov (snaga fotonaponske elektrane)?

 • Potrebno je 6 – 15 m2 krova za 1kW snage fotonaponske elektrane, ovisno o nagibu i orjentaciji kuće.
 • Potrebni su ulazni parametri (računi za potrošnju električne energije u periodu od 1 godine minimalno) za optimalan izračun proizvodnje struje za vlastitu potrošnju.
 • Maksimalni iznos FN elektrane u kW ovisi o površini krova.
 • Tipski modeli za 2.5, 5, 7, 8.5 i 10 kW snage.

Priključenje kućanstva s vlastitom proizvodnjom

Preduvjeti:

 • Postojeći kupac kategorije kućanstvo 
 • Priključuje svoju elektranu na svoju instalaciju 
 • Priključenje elektrane na postojeću instalaciju kupca
 • Instalirana snaga elektrane manja ili jednaka postojećoj priključnoj snazi kupca (u postojećoj EES)

Odziv HEP ODS-a na uredan zahtjev:

 • Obavijest o mogućnosti priključenja 
 • Novi Ugovor o korištenju mreže
 • Ponuda o opremanju OMM

Koraci pri priključenju kućanstva s vlastitom proizvodnjom

Fotonaponske elektrane za kućanstva tipski modeli 2,5 – 10 Kw – ključ u ruke

Oprema FN elektrane:

Usluge puštanja FN elektrane u rad:

 • Tehnički opis – kupac sa vlastitom proizvodnjom
 • Glavni projekt FN elektrane
 • Doprema i montaža opreme
 • Ispitivanje i puštanje u pogon fn elektrane prema propisima
 • Mjerenje kvalitete el. energije prema normi EN 50160

Financiranje Zeleni Krediti Zagrebačke Banke