Povećanje konkurentnosti tvrtke Elvirtus uvođenjem ISO certifikata

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Tvrtka Elvirtus d.o.o uspješno je završila projekt pod nazivom „Povećanje konkurentnosti tvrtke Elvirtus uvođenjem ISO certifikata“ (KK.03.2.1.14.0275) u ukupnom trajanju od 12 mjeseci. Projekt je prijavljen na Poziv „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“ te su za provedbu osigurana bespovratna sredstva uz sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014-2020., program Poslovna konkurentnost. Projektne aktivnosti uključivale su pripremu za uvođenje i certificiranje sustava prema normama ISO 9001, 14001, 45001 što je za cilj imalo unaprjeđenje konkurentnosti, poslovanja i tržišnog položaja tvrtke Elvirtus d.o.o.

Opis projekta:

Projekt je omogućio tvrtki Elvirtus da ispuni preduvjete za samostalno javljanje na natječaje i preuzimanje izvedbi cijelih energetskih projekata te je na taj način učinkovito riješio problem između načina rada i zahtjeva natječaja. Implementacija ISO 9001, 14001 i 45001 je optimizirala 10 poslovnih procesa koji se odnose na upravljanje ljudskim potencijalima, financije, računovodstvo, upravljanje imovinom, logistiku, marketing, nabavu, prodaju, strateško planiranje, upravljanje rizicima i ostalim procesima. Projekt je doprinio povećanju efikasnosti usluga inženjeringa u energetici koje pruža tvrtka Elvirtus te je razvio daljnje planove za poslovanje i održivi napredak uz posebnu pozornost usmjerenu na sigurnost na radu, zaštitu zdravlja te upravljanje kvalitetom i otpadom.

Elementi projekta:

  • Aktivnost 1: priprema za uvođenje i certificiranje sustava upravljanja prema normama ISO 9001, 14001 i 45001
  • Aktivnost 2: certificiranje sustava u skladu s normama ISO 9001, 14001 i 45001
  • Aktivnost 3: upravljanje projektom
  • Aktivnost 4: promidžba i vidljivost.

Cilj poziva:

Poduprijeti mikro, male i srednje poduzetnike da povećaju konkurentnost na tržištu uvođenjem priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom, primjenom normi i certifikacijom, u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih normi ili tržišno priznatih certifikacijskih shema. Kako bi se MSP-ovima osigurao pristup inozemnim tržištima i povećala konkurentnost cilj Poziva je dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca, posebno u područjima poboljšanja kvalitete sustava upravljanja i povećanja sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava.

Specifični cilj projekta bio je dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u pružanju usluga inženjeringa u energetici uvođenjem međunarodnih ISO certifikata 9001, 14001 i 45001 kroz projekt. Na taj način se unaprijedilo cjelokupno poslovanje, konkurentnost, uspješnost na natječajima i povećale su se mogućnosti za širenje na inozemno tržište.

Rezultati projekta:

  • Uvedena 3 ISO certifikata
  • Uspješno proveden projekt
  • Promidžba i vidljivost osigurana u skladu s EU pravilima vidljivosti

Ukupna vrijednost projekta je 190.125,00 HRK od čega su bespovratna sredstva iz EU sufinanciranja iznosila 129.285,00 HRK.

Nositelj projekta:

Elvirtus društvo s ograničenom odgovornošću za inženjering, trgovinu i usluge

Lokacija projekta:

Ulica Janka Draškovića 66, 10290 Zaprešić

Razdoblje provedbe projekta:

31.01.2020.- 31.01.2021.

Kontakt osoba za više informacija:

+385 99 787 1914

ines.ban-kolic@elvirtus.hr

www.elvirtus.hr

Više informacija na:

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

www.strukturnifondovi.hr

https://razvoj.gov.hr/